Medlemsfordeler

Medlemskap i Norsk Helsecoachforbund koster kr 600 per år.

Hvilke fordeler er det å være medlem i Norsk Helsecoachforbund?

1. Medlemskap er en bekreftelse på faglig kompetanse. Norsk Helsecoachforbund er offisielt godkjent av Helsedirektoratet som stiller fagkrav til medlemmene. Som medlem får du tittelen Reg. Helsecoach MNHF. Medlemmene er underlagt loven om alternativ behandling og er et supplement til autorisert helsepersonell.
2. Som medlem får du mulighet til å registrere deg i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.
3. Ansvarsforsikring for praktiserende helsecoach. Medlemskontingenten inkluderer ansvarsforsikring (som er en betingelse for å inngå i Brønnøysundregistrene)
4. Er med å opprettholde et forbund som jobber for medlemmenes interesser.
5. Har stemmerett på årsmøte og kan dermed påvirke forbundets saker
6. Kan være med i styret, og dermed påvirke forbundets utvikling