Helsecoaching

Bedre fysisk og mental helse

En helsecoach bistår individer med å forstå og forholde seg til egen helsetilstand, og motivere for aktiv handling og livsstilsendring. Målet er bedre fysisk og mental helse. Metoden fokuserer på helse, livsstil og frisklivscoaching og bruker helsefremmende selvhjelpsverktøy.

Positivt menneskesyn

Coachen arbeider en-til-en, eller i gruppe, og baserer veiledningen på et positivt menneskesyn hvor hvert enkelt individ har alle de ressurser, muligheter og svar som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål. Coachen behandler ikke, men viser vei. Og går selv foran som en god rollemodell med sunne, friske helsevaner.

Helsecoach MNHF

Det er flere utdannelser som gir tittelen Helsecoach. Helsecoachene som er medlem av Norsk Helscoachforbund er utdannet ved Axelssons Body Work School (tidligere Friskvernstudiet) eller har tilsvarende eller mer omfattende kompetanse. De har tittelen Reg. Helsecoach MNHF (tidligere friskvernskonsulent), er offisielt godkjent av Helsedirektoratet og er registrert i Brønnøysund. De er underlagt loven om alternativ behandling og er et supplement til autorisert helsepersonell.

Utdannelsen omhandler bl.a. stresshåndtering/individ-og gruppeutvikling/kommunikologi, nærværstrening/mindfulness, coaching/friskvernspedagogikk, klassisk massasje, anatomi, fysiologi, treningslære, yoga og meditasjon, kosthold og ernæring, ergonomi i arbeidsmiljøet og komplementær og alternativ medisin.

Det er mange måter en helsecoach kan hjelpe og bistå i helseforbedringsprosesser, felles er en helhetlig tilnærming.

Stresshåndtering

Stress er en undervurdert energilekkasje. En helsecoach vil kunne forklare og undervise i hva stress er, hva som skjer i kroppen når vi stresser og sammenhengen mellom stress og sykdom.

Helsecoachen kan bidra med flere metoder for å forebygge og håndtere stressede situasjoner. Elementer fra kjente, gamle kinesiske og japanske teknikker som påvirker det parasympatiske nervesystemet blir benyttet: Mindfulness, avspenning, pusteøvelser, yoga og meditasjon. Mental trening og trening med rolige bevegelser – kinestetiske øvelser, er eksempler på andre teknikker.

Mindfulness

Mindfulness er trening på å være emosjonelt tilstede, og har vist seg å være svært virkningsfult for å gi bedre helse. Regelmessig mindfulness trening reduserer stress, gir bedre søvn, reduserer smerte, gir bedre EQ, øker livskvaliteten og gir bedre selvfølelse.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er all opplevelse og adferd. Ved fokus på kommunikasjon kan det skapes grunnleggende dype forandringer som reduserer stress.

Kommunikasjonen er for samspillet det pusten er for å opprettholde livet – den pågår stadig, bevisst eller ubevisst.” Virginia Satir

Coaching, motivasjon og livsstil

Helsecoachene tilbyr tjenester som skal inspirere slik at du kan nå dine mål. Vi ønsker at kropp og sinn skal jobbe sammen og føre til et friskere liv. Vi utvikler kreative stresshåndterings-, fysisk trening- og kostprogram etter dine ønsker og forutsetninger. Helsecoachen vil være en veileder og støttespiller for positiv livsstilforandring.

«Virkelig erkjennelse må komme innenfra. Å kjenne seg selv er det viktigste i livet. Menneskene selv sitter på svarene«. Sokrates

Massasje

Massasje har både rehabiliterende og forebyggende effekt. Det påvirker blod- og lymfesirkulasjonen, øker hormonproduksjonene, stimulerer muskulaturen og øker utskillelse av avfallsstoffer i kroppen som gir smidigere og mer elastiske muskler. Massasje og berøring påvirker hele kroppen både fysisk og psykisk. Vitenskaplige studier viser at det påvirker immunsystem og vi blir bedre rustet mot sykdom. Det gir mental avspenning og overskudd, reduserer stress og har en avslappende og behagelig virkning på kroppen.

Flere og flere bedrifter benytter seg av massasje i arbeidstiden for å forebygge belastningsskader, som feks. ved stillesittende arbeid og statiske bevegelser foran PC. Bedriftsmassasjens viktigste effekter er å være forebyggende, behandle stress, bidra til lavt sykefravær og inngå som en naturlig del av friskvernstiltak. Massasjen konsentrerer seg om muskelspenninger, «muse» armer og ømme muskler, områdene rygg-, nakke og skulder som ofte gir hodepine og migrene. Helsecoachene er utdannet i bedriftsmassasje, klassisk- og sittende massasje.

Yoga

Regelmessig yoga styrker merkbart vår evne til å håndtere stress og er en meget verdifull vei til å skape balanse i livet , velvære og sunnhet. Dette er påvist i en rekke studier både nasjonalt og internasjonalt, og yoga blir mer og mer populært på arbeidsplassen.

Trening, mosjon og bevegelse

Bevegelse er sunt og viktig – vi er skapt for bevegelse! Hesecoachen har kjennskap til, og erfaring med, ulike bevegelser og treningsformer og hjelper deg til å finne motivasjon og nå dine mål. Det er lite bevegelse som skal til for oppnå positiv helse effekt. Målet er sunn livsstil, energi og glede!

Ernæring og kosthold

Riktig kosthold og ernæring er svært viktig for å få nok energi, unngå livsstilsykdommer, holde seg frisk og oppnå varig og god helse. Et variert og riktig sammensatt kosthold gjelder hele livet. For å oppnå varige resultater vil helsecoachen hjelpe til med at de nye kost- og livsstils endringene blir til gode og permanente vaner. Personlig veiledning og oppfølging, samt forelesinger og livsstilkurs.

Ergonomi

Ergonomi er hvordan man tilpasser arbeidsmiljøet til mennesket, som omfatter fysiske, kjemiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Stikkord er variasjon i arbeidsoppgaver, medbestemmelse, sosial kontakt, læring i forbindelse med arbeid osv. En helsecoach har kjennskap til grunnleggende ergonomi.